Anmeldelser

De seneste brugeranmeldelser på Bogpris.Nu. Du kan også selv skrive boganmeldelse. Vælg først en bog, find formularen nederst på siden og skriv din anmeldelse.

'Huskeregler når man bygger i træ' af Jens Nielsen


Jeg er rigtigt glad. Jeg vidste godt, hvor min bog er udkommet.

'Amdi og Tvind' af Peter Tygesen


Kan varmt anbefale bogen . Den hidtil bedste bog om emnet. Den er grundig, saglig og oplysende - og historien om Amdi & Tvind sættes ind i en historisk kontekst på forbilledlig vis. Skolehistorie, samfundsudvikling, ungdomsoprør, politik og pædagogik belyses på relevant og vedkommende måde.
Ser frem til 2.del .Håber at den holder kadencen.
Bøgerne er nødvendig information til både folk, der har været i berøring med Tvind - men også til det samfund som har støttet foretagenet - og måske købt “katten i sækken”.
Alle har betalt en pris. For nogen har den været (for) høj . Måske også for Amdi, der har været “fredløs” siden 1979 og lever i et gyldent bur.
Hans vinkel kan man nok ikke forvente at få ?

'Tvillinger' af Annette Kørvel


En bog med faktuel historie og et spændende persongalleri. Plottet kunne være ren fakta og det sætter tankerne igang. Min varmeste anbefaling

'Stærk og Svag' af Runa Bruun


En virkelig spændende bog med nogle overraskende detaljer og en anderledes hovedperson. En bog om hvordan nogle enkelte begivenheder kan sætte en lavine af hændelser i gang. Jeg kunne slet ikke lægge bogen fra mig fordi den var så spændende, og kan helt klart anbefale den til alle som har lyst til at læse en intelligent krimi!

'Tvillinger' af Annette Kørvel


I’m blown away!
Lige fra prologen til sidste side, oplevede jeg gys, gru og grin. Tænk at det hele kunne ha’ været virkelighed. Det er skræmmende godt fundet på. Min bedste anbefaling, hvis du er til forskning, manipulation, historie og et spændende og overraskende plot.

'Renæssancen' af Sanne Stemann Knudsen;Kim Beck Danielsen


Sjusket og fordummende bog. Anmeldelse fra 2005 følger her (Dansk Noter 3 2005):

NAIV RENÆSSANCE
Kim Beck Danielsen og Sanne Stemann Knudsen: RENÆSSANCEN – Da mennesket kom
i centrum, Systime 2005 , 208 s., ill., 180.- excl. moms.
På svensk findes en genre der hedder pekoral, som når for eksempel den lille provinskommis i Birger Sjöbergs Fridas Visor drømmer om Italiens skønne land där små citroner gula de växa uppå strand og hvor sortøjede skønheder synger i gondoler neden for Vesuv. Bag hvilken solen går ned, i øst. Et sådant drømmeland er for mange fortsat Renæssancen med stort R: et kært spejl for egne længsler og identifi¬kationer, immunt over for egne indre modsigelser og indvendinger fra en mere prosaisk facetteret vir¬ke¬lighed.

Den foreliggende bog har en god rem af huden, allerede fra første side: “Oplyste mennesker i Nord¬¬italien [der menes vel: Mellemitalien, da bogen næsten kun beskæftiger sig med Firenze] var bevidste om, at de levede i en ny epoke, som de kaldte for renæssancetiden”. Første del af påstanden er tvivlsom om end vanskeligt falsificérbar, anden del rent opspind. Og videre s.10: “den franske revolutions idé om et borgerstyret demokratisk samfund, havde ledende kredse i Norditalien [sic, igen] allerede sat på dagsordenen i 1400-tallet”. Hvem, hvor og hvordan, er bogen tavs om: påstanden kunne måske vagt og svagt passe på anden halvdel af 1200-tallet; ikke tiden derefter, især ikke i Italien.
Der er tale om en kommenteret materialesamling med kapitler om byen Firenze, om florentinsk kunsthistorie, om 1300-tallets italienske litteratur, om (15-1600-tallets) naturvidenskab, foruden et indledende og afsluttende kapitel om renæssance generelt. Gennemgående tolkes stoffet ud fra en ureflekteret forestilling om at alle dynamiske eller blot sympatiske træk – såsom spor af individualitet, nysgerrighed, selvbevidsthed, historisk interesse, handlekraft, sanselighed – vidner om renæssanceånd, mens det modsatte er middelalderligt: “Selv om Dantes forestillinger hører middelalderen til, så er hans spørgelyst og videbegær en forudsætning for den nye verden, som toner frem i tiden efter dette værk” [dvs. Komedien], s. 21. – Dante havde vel både det og det andet fra 1200-tallet, og de radikale aristotelikere? Man bemærker den let ubehændige, præcisionssky prosa, som også s. 42: “Det er dobbeltmoral, at [Cosimo de’ Medici] tilsluttede sig renæssance-idéerne, medens han i politik og forretningsliv opførte sig som en tyran”. – Er det sidste da mindre ‘renæssance’agtigt? Hvad forfatterne i øvrigt forstår ved begrebet tyranni (s. 19, 122 m.fl.), er uklart og tvivlsomt: samtidens begreb var signoria, (ene)herredømme. Og Cosimo var en hård banan, javist, men styrede ikke blodigt. – Omvendt får vi om Petrarca (en af bogens få ikke-florenti¬nere) at vide at “Han har renæssancemenneskets hang til selvhævdelse men er samtidig underlagt middelalderens normer for, hvad der er rigtigt og forkert”, s. 147. – Osv. osv., skønt man for længst har kunnet og burdet vide bedre.
Som om der ikke var nok at tage fat på i den egentlige renæssancetid – lad os traditionelt kunst- og idéhistorisk sige tiden omkring 1400-tallet, 1-2 århundreder i alt – vil forfatterne helst også udstrække den til tiden omkring 1600, hvor en ny, mere eksperimentel videnskab må være tegn på “at renæssancen (slår) igennem endnu senere” på dette felt (s. 169), efter åbenbart at have ligget underdrejet i 2-300 år pga. konservatisme. Her skræves bravt.

Tekster: nogle er nye på dansk, til dels oversat via engelsk uden angivelse af kildesprog; andre er gengangere fra andre udgivelser, ikke altid pålideligt gengivet. Tilsvarende gælder ikke-danske ord og begreber, samt redegørelser for florentinsk politisk historie. Billeder: i vidt omfang taget fra bøger, hvilket ses af gengivelseskvaliteten. Oplysningerne til de enkelte billeder er nødtørftige og/eller vildledende, hvad der gør tanken om at bruge dem seriøst til billedanalyse noget tvivlsom. At [Michelangelos] “Davids krop ikke er sanselig i erotisk betydning” (s. 113) kan vist i øvrigt kun skrives af en der hverken har gået rundt om originalen eller kender til kunst¬nerens biografi.

Til slut, i bogens bedste kapitel, udsættes renæssancebegrebet for brudstykker af en kompetent diskussion, med korte tekstuddrag af bl.a. Michael Nordberg, hvis sunde og eminent læselige bog om myter og virkelighed i 1400-tallets Italien ikke synes at have sat sig spor i forfatternes hoveder. Den bør læreren læse, hvis denne bog skal bruges til undervisning. Ubeskedent vil jeg også anbefale bind 3 af Samlerens antologi, som ikke længere kan fåes, men nok kopieres. Og så er der jo fortsat Pär Lagerkvists roman Dvärgen fra 1944, hvor det hele står, på den ene eller den anden måde.
Ole Meyer, lektor i dansk ved Firenzes universitet.

'Pigen med sherifstjernen' af Birgitte Bregnedal


Virkelig velskrevet og fængende, læst i et stræk uden pause

'Vulkaner' af Per Straarup Søndergaard


sheeeeeeeeeeeeeesh

'Mennesker og mosevæsner' af Jens S. Holt


Rigtig god bog. Skrevet lidt i stil med den tid, den beskriver. Fortællingerne er meget gode, og jeg kan godt lide, at man kan læse en ny og helt anden historie hver gang man åbner bogen. Historierne er skrevet med humor, men også med medfølelse og indlevelse, hvor dette er relevant.

'Jesus har aldrig levet' af Geoff Roberts


BOGANMELDELSE:
Geoff Roberts:
JESUS HAR ALDRIG LEVET
Oversat fra engelsk af Niels Jørgen Lindtner.
Originaltitel: JESUS 888
Indblik 2020

Titlens nøgtern konstatering vil nok ikke være nogen stor overraskelse for de fleste. Jomfrufødsler, opstandelser, undere, spadsereture på vandet etc. er svære at sælge i dag – og de fleste er nok for længst kommet til det resultat, at disse ting blot er en myte, men mange tror desværre nok stadigvæk et eller andet sted, at manden måske, muligvis, nok har levet. Også det er – naturligvis – en myte. Det har været sagt mange gange før, men Geoff Roberts har brugt mange år af sit liv til at dykke dybere ned i sagen, og det er ikke småting han har gravet frem.

Han begynder med at opridse nogle klare kendsgerninger, som kirken ikke gerne taler om, men som ingen rigtig kan bestride. Vi er vant til at læse Det Nye Testamente (NT) forfra: først evangelierne (Matthæus, Markus, Lukas og Johannes), så Apostlenes Gerninger og derefter brevene. Det hele er ordnet som en pæn fortløbende fortælling. Men netop ordnet! De ældste dele af Det Nye Testamente er Pauli breve, af hvilke en del er anerkendt som forfalskninger i den forstand, at de i hvert fald ikke er skrevet af Paulus. Hvorfor er denne rækkefølge vigtig? Det er den, fordi Paulus tilsyneladende ikke aner noget som helst om Jesu angivelige fødsel af en jomfru eller om hans mirakler. Ja, selv korsfæstelsen mangler enhver detalje. Det er jo mærkeligt – og endnu mere mærkeligt er det, at Paulus angiveligt har truffet både Peter og Jakob i Jerusalem, men disse Jesu disciple har åbenbart heller ikke fortalt ham noget – og de nævner heller ikke noget om disse ting i deres egne breve. Nu vil bibellæseren naturligvis sige, at det var noget, der allerede var skrevet om, noget som alle i øvrigt vidste, således at Paulus ikke behøvede at skrive om det. Men det er jo ikke rigtigt. Evangelierne var endnu ikke skrevet. Markusevangeliet er tidligst nedskrevet omkring år 70. Johannesevangeliet måske først efter år 140 – altså 2-6 generationer, efter at begivenheder skulle have fundet sted, og det oprindelige manuskript er naturligvis for længst gået tabt. De afskrifter vi har er mindst et par hundrede år yngre. Og husk, at det var kirken selv, der afskrev og opbevarede manuskripterne. Og selv om vi i sandhed taler om spektakulære begivenheder, der fandt sted i en meget skrivende tid, er der ingen andre, der nævner dem. Nu vil apologeterne komme trækkendende med Testamonium Flavianum, fra Antiquitates Judaicae af historikeren Josefus, hvor hele Jesushistorien står i et enkelt afsnit, der nøjagtig følger kirkens officielle lære, og som tydeligvis ikke har nogen forbindelse med den tekst, det står i. Det er en klar og tydelig interpolation. Josefus var jøde – han ville ikke betegne Jesus som Kristus. Det er ganske udelukket. Hos Josefus findes også en lille passage om Jacob, Jesu bror (eller halvbror, må man vel sige). Den er lige så overbevisende som den anden passage. Interpolationer i håndskrifter er ganske almindelige – de foretages tit blot for at ”forbedre” teksten, og dem finder man også i litterære værker fra oldtiden og middelalderen. Der er heller ingen, der påberåber sig disse passager for at bevise evangeliernes sandhed før flere århundreder senere, for de fandtes ikke tidligere. Der er ingen anden historiker – og der var mange på den tid – der har skrevet om Jesus eller om de 500 døde, der stod op af graven og gik tilbage til deres familier i Jerusalem i forbindelse med korsfæstelsen, som også ledsagedes af et mægtigt jordskælv. Dette ville nok have været værd at skrive om – men ingen har gjort det, og der er heller ingen arkæologiske beviser. Det havde sammen med selve opstandelsen, som den malerisk beskrives hos Matthæus, været udpræget ”forsidestof”.

Sandheden om NT er jo den prækære, at det er sammensat på kirkemødet i Nikæa i 325, hvor man diskuterede en lang række kristne skrifter, der var lige så (lidt) autentiske som dem, vi kender i dag, og hvor man sluttelig ved håndsoprækning og som et resultat af politiske studehandler udvalgte de skrifter, der skulle kanoniseres. De andre skulle helst glemmes, for der var alt for mange meninger om, hvad kristendom var. Roberts har gravet i disse ”glemte” skrifter, ligesom han gennemgår hele det religiøse landskab på den tid, hvor antallet af mysteriereligioner, frugtbarhedsreligioner og soldyrkere var ved at eksplodere, og hvor de gamle klassiske religioner stadig var i live. Han gør bl.a. læseren bekendt med både gnostikerne, essæerne, som Paulus er stærkt præget af, og Mithraskulten, som har mange lighedspunkter med kristendommen.

Resultatet er naturligvis, at der intet særligt er ved denne Jesus. Jomfrufødsler, korsfæstelser, mirakler, indtagelse af gudens legeme og blod ved hellige måltider – det er alt sammen set før, og tit er lighederne så slående, at konklusionen ligger lige for: Jesus er intet andet end et kopiprodukt.

Kristne henter beviser for kristendommen i Det Gamle Testamente (GT) – i alle forudsigelserne, der gik i opfyldelse. Men ingen af beretningerne i GT kan bekræftes af arkæologer eller historikere. Der foreligger ingen skriftlige kilder – og f.eks. ægypterne skrev meget. GT er lige så frit opfundet som NT. De fleste af forfatterne til NT var formodentlig jøder. I hvert fald har de anbragt Jesusfiguren inden for jødiske rammer og var fuldt fortrolige med forudsigelserne i GT, som de uden besvær fik til at gå i opfyldelse..

På vor rejse gennem alle disse andre religioner påpeger og forklarer Roberts også de slående ligheder i myter og symbolik. Ligeledes giver han os et kursus i soldyrkelsen og den dermed forbundne astronomi, som også har direkte nedslag i kristendommen. Det samme gælder frugtbarhedskulterne. Der er rent faktisk intet i kristendommen, der ikke kan føres tilbage til en kendt kilde.

Helt galt går det imidlertid, når vi begynder at sammenligne Det Nye Testamente med buddhistiske skrifter på sanskrit og pâli. Her ser vi nemlig umiddelbart en meget nøje overensstemmelse med historierne i NT, helt ned på det sproglige plan. Ja, man kan næsten tale om en piratkopi. Oversættelse var imidlertid dengang noget andet end i dag. Man oversatte i vid udstrækning lyd til tilsvarende lyd på målsproget uden tanke for indholdet. Det var langt vigtigere at bevare ordenes talværdi – og nu studser læseren naturligvis. I oldtiden havde bogstaver nemlig også en talværdi, idet man ikke havde nogen tal. Vi genkender lidt af det i romertallene, men på oldgræsk har hvert
bogstav en talværdi, og når bogstavernes talværdi lægges sammen, har man ordets talværdi. Og centrale ord har ofte en hellig talværdi, som man også kan finde udtrykt i arkitekturen. Disse principper bruges i allerhøjeste grad i NT – helt svarende til de buddhistiske skrifter. Dette ses naturligvis kun, hvis man læser den oprindelige græske tekst – og hvor mange gør det? Selv præster er ofte ikke alt for velbevandrede i dette sprog.

I et efterskrift forklarer den nylig afdøde og stærkt savnede førende danske sanskritist Dr.phil. Christian Lindtner dette oversættelsesprincip og viser eksempler på dets anvendelse i NT. Herefter må den historiske Jesus erklæres død – helt død. Samtidig udgør efterskriftet et heftigt opgør med teologerne. De teologiske fakulteter betegner Lindtner som ”svindelfirmaer”, der ”driver propaganda og ikke videnskab”.

Igennem flere år har Christian Lindtner forsøgt at få de teologiske fakulteter til at studere disse buddhistiske kilder, men interessen har – af måske forståelige – grunde været begrænset, og jeg syntes bestemt, jeg kunne høre fløjlsmaverne drage et lettelsens suk ved Lindtners alt for tidlige bortgang. I det lange løb vil der imidlertid ikke være nogen vej uden om at lære sanskrit, hvilket vel heller ikke skulle være nogen uoverkommelig opgave for akademikere. Det vil være et nyt og meget givtigt forskningsområde, men det vil uundgåeligt føre til aflivelsen af krammedyret Jesus. Spørgsmålet er imidlertid: ”Hvad så?” For de allerfleste mennesker vil det som nævnt næppe spille den store rolle. De ved det godt i forvejen. For Jehovas Vidner og forstokkede gammelkristne vil der blot være tale om snubletråde udlagt af Satan selv for at forvirre os. For teologerne vil opgaven imidlertid komme til at bestå i at udtænke, hvordan man kan redde resterne af kristendommen – og dermed kirken – over i den nye tid. Hvis teologerne fortsat ikke vil lære sanskrit og studere NT’s kilder, giver de Lindtner ret. De driver ikke videnskab og har intet at gøre på landets såkaldte universiteter. De er jo meget velkomne til at gendrive Roberts’ bog og Lindtners forskningsresultater, hvis de kan, men mit gæt er, at de blot ignorer begge dele. Når man lukker øjnene, eksisterer virkeligheden jo ikke, og man kan fortsætte i den gamle skure og leve et bekvemt og beskyttet liv på skatteydernes regning.

Selv om selve historien er lige så frit opfundet som de nordiske gudesagn, forbliver både GT og NT imidlertid fantastisk litteratur i absolut verdensklasse. Nogle vil også finde behag i kristendommens åndelige budskab – og nogle vil se NT som et forstudie til Det Kommunistiske Manifest, en udlægning, vi gerne vil være foruden, og som der i et sundt samfund ikke vil være plads til.

Dertil kommer imidlertid også, at et folk uden religion er i yderste dødsfare, som Vilhelm Grønbech udtrykte det. Et rent materialistisk samfund vil være en sand rædsel, og mennesket har også brug for ritualer og ceremonier – et sted, hvor den protestantiske kirke lader meget tilbage at ønske. Spørgsmålet er, om teologerne kunne genopfinde biskop Absalons form for kristendom, som nok er den eneste, vi vil kunne overleve med.

Allerhelst ville jeg personligt se enten den nordiske gudelære eller måske mere realistisk den græsk- romerske mytologi og filosofi som et grundlag for en europæisk åndelig genrejsning, for historisk set har kristendommen igennem de sidste 200-300 år været med til med sin misforståede humanisme at styre Europa mod afgrunden. Der er som bekendt ”en tid til at hade” – og også ”en tid til at slå ihjel”, således som det fremgår af Prædikerens bog. Og den tid er NU!

Vi trues i dag af en ny fremmedartet religion, der ingen borgerret har i dette land og aldrig nogensinde må få det. Den er os lige så fremmed som kristendommen var i sin oprindelse, men kristendommen er i dag i den grad sammenvævet med europæisk kultur, at den ikke vil kunne fjernes. Det er lige så vigtigt at kende Biblens eventyr som at være hjemme i de nordiske myter for at kunne forstå vort samfund og vor litteratur, musik og malerkunst. Islam er i den grad kulturfjendsk og i endnu højere grad end kristendommen fokuseret på et imaginært paradis efter døden, at den aldrig vil kunne blive en del af Europa. Skal vi vælge mellem kristendommen og islam, kan vi kun vælge kristendommen – men det må i så fald blive en ganske anden form for kristendom – en kristendom, der ikke bygger på den løgn, alle godt inderst inde ved, der er tale om, og som styrker folkets selvopholdelsesdrift og ikke nedbryder den.

Geoff Roberts bog er en guldgrube for religionshistorisk interesserede. Den er skrevet i et letforståeligt sprog. Oversættelsen er letlæselig og måske ligefrem lidt friskfyragtig, men det svarer nok meget godt til originalen. Jeg kan begræde en vis sproglig løssluppenhed og en udstrakt brug af anglicismer, i enkelte tilfælde også helt malplacerede anglicismer, men det er vel blot et af tidens sørgelige tegn, og det har ingen betydning for forståelsen af bogens indhold. Jeg vil ikke gå på jagt efter trykfejl – for jeg ved af bitter erfaring, at de ikke kan undgås, og at tidligere tiders altseende korrekturlæsere enten er uddøde eller sparet væk. En vil jeg dog gerne anholde. Midt på side 143 er der angivet en latinsk bogtitel Quod Omnis Probus Fiber Sit. Det skal naturligvis være: Quod Omnis Probus Liber Sit. Jeg er heller ikke vild med oversættelsen i fodnoten, men jeg skal da indrømme, at det kan være kluntet at få konjunktiven udtrykt rigtigt, men jeg ville foreslå Om den retskafnes frihed. Det løser det problem – og så har vi også fået ”quod” med. Generelt synes jeg endvidere, det er problematisk at anvende udtrykket ”ortodokse kristne” om ”de rigtige kristne” i oldkirken i modsætning til afvigerne. For den moderne læser er ortodokse kristne tilhængerne af de ortodokse kirker i Østeuropa, Armenien og Mellemøsten. Det kan man imidlertid næppe bebrejde oversætteren.

'Forebyg skolefravær' af Mette Nors


En håndbog, en metodebog, en værktøjsbog, en praksisbog - ja, Mette Nors bog ’Forebyg skolefravær’ har det hele, samt spiralryg og mange mange gode skemaer og oversigter. En virkelig gennemarbejdet bog. Vi skal alle mindske skolefravær, også dig og din skole, så hvis du ikke allerede har bestilt bogen så gør det nu.
-Kai Pedersen,
Specialpædagogisk månedsblad.

'Nest møder dagtilbud' af Karin Lykke


Er du Nest-fan, så er det bogen til dig. Det er en arbejdsbog for hele institutionen. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og skematisk opbygget med ’Intro, hvorfor, hvordan, kom i gang og bliv ved’. En oplagt studiekredsbog for institutionen.
-Kai Pedersen,
Specialpædagogisk månedsblad.

'Se eleven indefra' af Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson


”Det som uregulerede børn allermest har brug for, er regulerede voksne”. Dette er en fantastisk bog, en helt nødvendig bog for teamets og den enkelte læres syn på eleven og elevens omgivelser. I en tid hvor flere og flere ikke læreruddannede underviser i folkeskolen burde denne bog være obligatorisk på alle skoler. Kald teamet sammen og start en studiekreds - nu!
-Kai Pedersen,
Specialpædagogisk månedsblad.

'Opmærksomhedens filosofi' af Finn Janning


Endelig en bog om filosofi, sport og mindfulness.

'Tvillinger' af Annette Kørvel


Historie og forskning. Masser af virkelighed og en spændende tur, rundt i Århus

'Tvillinger' af Annette Kørvel


En spændende debutroman, som sætter Århus på landkortet og historien i fokus for forskning og det muliges kunst. Min bedste anbefaling

'Tvillinger' af Annette Kørvel


Virkeligt spændende plot.

'Mona får corona' af Henrik Hovgaard


Velskrevet og flot illustreret bog der afmystificerer og fortæller hvad der sker, når en familie rammes af COVID-19. I et sprog der kommunikerer i børnehøjde og underbygges med rim og sjove tegninger-

'Rinus og Radise' af Anders Porsgaard;Allan Porsgaard


Total sjov børnebog med hunde og noget. Elsker de bøger.

'Rinus og Radise' af Anders Porsgaard;Allan Porsgaard


Humoristisk børnebog med spænding og sjove personer. Et hit hos os

'Hvad vinbjerget gemte' af Alessandro Perissinotto


Spændende, oplysende og italienske på den fede måde. Har læst dem alle.

'Hvor kommer du fra' af Massi Dorodian


unique writing
I really like this book

'Rinus og Radise' af Anders Porsgaard;Allan Porsgaard


Super sød og charmerende højtlæsningsbog. Sjove personer og kloge hunde

'Rinus og Radise' af Anders Porsgaard;Allan Porsgaard


Super sød og charmerende højtlæsningsbog. Sjove personer og kloge hunde

'Geminiforbandelsen (1)' af Kim Ace


Er lige blevet færdig med GEMINIFORBANDELSEN.
- så sjov, spændende og velskrevet - vi elsker når Rasmus bliver sur ;) .
Vi hørte den som lydbog (kan anbefales) - men mine drenge var på toppen.
kan klart anbefales

'Filøjsen' af Stine Michel


Dejlig fortælling-fantastiske tegninger

'Frejas Blod' af Martin Holmslykke


Nordens Dan Brown?
Jeg skriver normalt ikke anmeldelser, men vil lige fortælle om Frejas blod af Martin Holmslykke. Den kan godt anbefales. Kan se at andre har skrevet at han skriver som Dan Brown, det er jeg ikke helt enig i – men opbygningen er nok som Dan Brown.
Jeg er vild med hovedpersonen Isabella, hende gad jeg sku godt møde. Hun er mega fandenivoldsk og virker mega fræk – kunne være en fed film hvis nogen gad indspille den.
Bogen handler om et mord/selvmord i Århus der gør at to venner Isabella og Christopher prøver at finde ud af om deres veninden blev myrdet eller begik selvmord. De finder så nogen spor rundt omkring og rejser gennem Norden for at finde svar og det går bare derudaf.
Jeg kan godt li at der er en masse personer med, der fint kommer ind i historien.
Det eneste der er irriterende ved bogen er at den slutter meget åbent så der skal komme en mere og den venter jeg så på.

'Frejas Blod' af Martin Holmslykke


Nice krimi

Fed start, den fangede mig med det samme. Krimien går i et godt tempo og man får lyst til at læse videre.

Plottet er klart det bedste ved Martin Holmslykkes krimi, hvis du kan lide en krimi med en masse løse ender og en masse personer, der fint bindes sammen så er det en krimi for dig. Minder lidt om Dan Brown i opbygning især Da Vinci Mysteriet.

Har også en svaghed for Isabella, fuck en bitch, men der er et eller andet over hende som tænder for vildt.

Ser frem til nummer to, der er stadig mange ubesvarede spørgsmål.

Kan godt anbefale krimien.

NickJ

'Tavs som graven' af Klaus Bertelsen


Tavs som graven er en spillevende bog om modstandsmænd, flygtninge, flyvere og andre ofre under 2. verdenskrig i og omkring Aarhus. Bogen kan læses af alle med en generel interesse for besættelsestiden. Bogens 13 korte kapitler er skrevet ud fra en omfattende indhentning af originale kilder. Resultatet er en række autentiske personskildringer, fra deporterede politifolk til dræbte stikkere. De nærværende skildringer er ubetinget bogens styrke. Læseren kan forbyde sig i 68 menneskeskæbner, hvoraf de 30 er navngivne kendte og helt ukendte personer, hvis beslutninger eller omgivelser ofte blev fatale for dem. Læseren kan dosere kapitlerne og opleve besættelsestiden tåge, vanskelige valg og tilfældigheder via de udvalgte fortællinger, hvor vi møder krigssejlere, kollaboratører og krigsfanger. Endelig leder de detaljerede oversigter læseren hen til de 17 udvalgte gravsteder i Aarhus. Disse gravsteder er bogens omdrejningspunkt og de knytter alle en unik forbindelse til nutidens vanskelige valg.
Jeg giver bogen fem stjerner.

'Krigerkattene - 3' af Erin Hunter


Krigerkattene er en fantastisk serie, der virkelig formår at suge dig ind i dets univers. Den er spændene, og det er ofte svært at slippe den. Jeg ville nok sige at bogen er tilegnet børn på 8 - 13 år, men da bogen har et sprog der kan være svært at forstå for en knapt så god læser på 8, og emnet måske ikke interessere børn på 14, er det en smagssag. Bogen er, desværre, svær at anskaffe sig, da jeg tror den ikke længere bliver trykt. Dvs at den enten skal købes brugt, lånes på et bibliotek, eller af venner, eller også skal den købes som lydbog. Alt i alt er konklusionen, FANTASTISK BOG! KØB DEN!

'Yatzy' af Mikkel Guldager


Fantastisk læsning! God indsigt i et liv med psykisk sygdom og svingninger.

Fem stjerner herfra!

'Maverick' af Michael Ford


Maverick er en super fortælling om en lidt ældre mand, der med tilbageblik på det liv, der er levet, også følger et spændende og meget aktuelt spor i nutiden.
En dejlig læseoplevelse og jeg var virkelig godt underholdt.

'Den kolde krig & Regan Vest' af Karsten Pedersen, Poul Holt Pedersen, Lars Allan Haakonsen, Henning Brinckmann


Rigtig god bog som er letlæselig og pædagogisk.

'Den kolde krig & Regan Vest' af Karsten Pedersen, Poul Holt Pedersen, Lars Allan Haakonsen, Henning Brinckmann


Skræmmende, spændende og giver samtidig et super overblik.

'Sømandshistorier' af Palle Nielsen


Her er min bog har solgt over 700 bøger overskuet går til " køb en ged " en fortælling om sømandslivet på godt og ondt. må gud være med jer Palle

'Alf og Bjørn redder verden 1: Død over Tandfeen' af Sophie Souid


Fantastisk sjov - og spændende bog. Noget for de mindste, de mellemste og de voksne.

'Hvor er vi nu ' af Peder Troldborg


Jeg mener helt ærligt, at den bog er et must have for enhver der - uanset niveau - kan lide at løbe og/eller kender Peder. Peder har en helt særlig ”radar” og kan formidle sin forundring over pudsige sammenhænge og modsætninger i dagligdagen og livet på en måde som ingen andre. Den er så eftertænksom, fyldt med nordvestjysk lune, ærlig, skæv, følsom, finurlig, bindegal og hurtig (læst)... Med andre ord: Peder Troldborg i (bog) form!
Og ja, den indeholder fantastiske billeder!

Motionsekspert og tidligere landstræner i mellem- og langdistance løb, Thomas Nolan Hansen.

'På den rette hylde' af Ole Henning Andersen


Jeg har med stor fornøjelse læst bogen På Den Rette Hylde.
En meget humoristisk bog, der på en sjov måde beskriver forskellige mennesker og situationer. En stor anbefaling herfra.

'Mein lieber Kristian' af Jens Peder Østergaard


Super flot bog med fine billeder og fortælling, historien må ikke blive glemt, og en stor tak til Jens Peder for arbejdet med min fars og andres historie

'Lille frø bygger rumraket' af Jakob Martin Strid


Fantastisk børnebog

'Elevens læring og dannelse' af Søren Pjengaard, Jørn Bjerre, Volker Bunzendahl, Niels Egelund, Andreas Mikael Fonfara, Mads Hermans


En fremragende bog om lærings- og dannelsesdiskursen. Fem meget differentierede blik på pædagogisk-psykologiske interessante fænomener som motivation, identitet, læring og dannelse

'Elsk dine grænser' af Kirstin Damgaard


Spontan feed-back fra en af mine betalæsere:
”Hold nu op den er blevet god! Jeg er helt solgt og har snart læst den hele. Den er så konkret og virkelig nem at læse. Jeg har allerede anbefalet den vidt og bredt og glæder mig til at starte forfra på den en gang til. Hver side er behæftet med guldkorn, som jeg gerne vil kunne udenad. Stort tillykke med sådan et pragtværk.”

'Bare en mand, sådan set' af Stig Colbjørn Nielsen


”Bare en mand, sådan set …..”:

"Meget tankevækkende og interessant, og du berører på eleganteste vis en række helt almindelige tabuer. Stort talent har du, så her er vist tale om meget mere end ”bare en mand, sådan set?
Ærligt og smukt banalt! Sådan kender vi alle disse situationer og stemninger; men nu kom der ord på! Endelig får vi kvinder lov at kende en mands inderste tanker, følelser og fornemmelser uden omsvøb. Modig og klædt af til skindet, bogstaveligt talt, møder vi manden og hans poetiske side, hans værdier og vurderinger, hans sans for skønhed, hans angst, hans hensigter og frustrationer, hans drømme! Manden, elskeren, ægtemanden, faderen, ex-manden, papfaderen, bedstedfaderen, ja, bare manden, sådan set – eller måske netop manden, sådan set?
I virkeligheden, ja, man kunne lege med tanken: Var det mon et saftigt æble, Eva fristede med? Eller havde hun blot fået fat i fjernbetjeningen til Adams "menu"?! Der gik jo i hvert fald kuk i det! Mon Adam og Eva i virkeligheden røg ud af Paradiset, da de glemte at mærke hinanden, øjeblikket og naturen? Hvor var de ægte værdier blevet af? Er Helvede på Jorden der, hvor egoets trygge rutiner og behagelighed vælger det samme program igen og igen og samtidig skylder partneren for, når det bliver trivielt? Alle keder sig, få hører efter, og ingen ænser, at skærmen er ved at gå i flimmer.
Underholdende, humoristisk, autentisk og selvironisk serverer bogens hovedperson alle detaljer! Mænd! Lær at turde sige det! Kvinder! Lær at turde se det! – Og så lige til sidst tak til Forlaget Mellemgaard for at have udgivet denne skønne roman!”

'Ravnenes hvisken Bog 1' af Malene Sølvsten


Rigtig god bog, der kan få selv de mindste detaljer til at få en stor betydning. Massere af overraskelser som man i hvert fald ikke forventer.
Jeg havde en rigtig god oplevelse med at læse bogen, og kan slet ikke vente til at læse de næste!

'Hjerneforvirring' af Jens S. Holt


Bogen ’Hjerneforvirring’ handler ret urealistisk om en mand, der får ødelagt sin hjerne og derfor får transplanteret en ny hjerne, som han får lov til at leve videre med. Det skaber selvfølgelig mange mentale problemer, da den nye hjerne kun husker det der tidligere er registreret i hjernens ’datalager’, da den endnu sad i et andet menneske, og den ikke husker noget om den familie manden (og dermed hjernen) nu må leve videre i. - Bogen handler først og fremmest om hjernens forvirring, men handlingen er på en interessant måde knyttet sammen i en rørende samlivsbeskrivelse.

Selvom udgangspunktet er utopisk fiktion, så er der lighedspunkter i bogen, som minder realistisk om mere almene mentale forstyrrelser. Af forfatterens beskrivelse på omslaget fremgår det, at bogen også skal ses som et forsøg på at gøre identitets- og andre mentale problemer lidt lettere at forstå.

Jeg synes det er et stort plus ved bogen, at den er skrevet helt uden faglig viden og fri for videnskabelige begrænsninger. - Der er i handlingen rigtig mange udfordringer for læseren, og især når disse bliver taget op, bliver bogen interessant og bestemt værd at læse.
Mitzi
elagt sin hjerne og derfor får transplanteret en ny hjerne, som han får lov til at leve videre med. Det skaber selvfølgelig mange mentale problemer, da den nye hjerne kun husker det der tidligere er registreret i hjernens ’datalager’, da den endnu sad i et andet menneske, og den ikke husker noget om den familie manden (og dermed hjernen) den nu må leve videre i. - Bogen handler først og fremmest om hjernens forvirring, men handlingen er på en interessant måde knyttet sammen i en rørende samlivsbeskrivelse.
Selvom udgangspunktet er utopisk fiktion, så er der lighedspunkter i bogen, som minder realistisk om mere almene mentale forstyrrelser. Af forfatterens beskrivelse på omslaget fremgår det, at bogen også skal ses som et forsøg på at gøre identitetsmæssige og andre mentale problemer lidt lettere at forstå. - Jeg synes det er et stort plus ved bogen, at den er skrevet helt uden faglig viden og fri for videnskabelige begrænsninger. - Der er i handlingen rigtig mange udfordringer for læseren, og især når disse bliver taget op, bliver bogen interessant og bestemt værd at læse.
Mitzi

'Nøgen hukommelse' af Lars Bjerregaard Jessen


"Nøgen hukommelse" af Lars Bjerregaard Jessen er en fremragende roman om opture og nedture i et parforhold. Kan varmt anbefales.

'Den Serbiske Forbindelse' af Lars Ørlund


For en uge siden fik jeg fat i "Den serbiske forbindelse" og for at sige det lige ud skuffede den ikke et eneste sekund. Som de tidligere bøger af Lars Ørlund emmer den af insiderviden, men den er først og fremmest utrolig spændende læsning.
Op til, under og efter olympiaden i London, følger vi det kæmpe arbejde som de engelske efterretningstjenester gør for at stoppe en række planlagte terrorhandlinger mod "Legene".
Vi følger John Nortons lille specialteam i deres både op og nedture. Vi er med når de kæmper på både viden og magt, og vi følger dem når deres egen tjeneste modarbejder opklaringen fordi der er en højere politisk agenta at tage stilling til. I det indviklede spil mellem mange internationale interesser tvinges vi til at tage moralsk stilling til en skyggeverden vi ellers helst lukker øjnene for.
Når det er sagt så er bogen en gigantisk cliffhanger, som det er umuligt at lægge fra sig. En bog hvor alle 500 sider ubarmhjernetigt flår i læserens nervesystem.

'Den store Carl' af Hanne Bartholin;Ida Jessen


Det er en helt fantastisk samling søde historier som barnet kan relatere til. Historierne er skrevet så den er meget let at læse højt.

'Løb som eliten' af Claus Hechmann


Super god bog købte den på Gucca.dk

'Og mens englene græder' af Jørgen W. Frøhlich


ANMELDELSE I KRISTELIGT DAGBLAD MANDAG:

Kristendom og teologi spiller en afgørende rolle i Jørgen W. Frøhlichs roman

Med ét forstår Jacob meningen med ordene ”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred”.

Det er, da han over for sin ven, en præst, har bekendt, at han har myrdet et menneske. Præsten indskærper ham dels at melde sig til myndighederne, dels igen ”at opbygge en kærlighed og tro, som vil kunne overvinde alt”. Derefter beder de Fadervor sammen. Og med bønnen åbnes døren til freden.
Læs også: Maja Lisa Engelhardt: Fadervor er min vej til fred

Den dæmpede, stærkt virkende scene indtræffer hen imod romanens slutningen, efter at Jacobs liv er gået helt i sort. Han kan ikke mere og må søge befrielse for byrden fra sin hemmelige forbrydelse.

Sjældent er det i en grad som her - og på så højt et niveau - at opleve teologi og kristendom som en del af en roman, af dens inderste, dens nerve. Bogen taler ind i en aktuel debat. Jacob siger: ”Jeg tror på, at Jesus genopstod i kød og blod, men at vi mennesker bliver til åndelige legemer, der siver ind i et univers af ånd. Det er derfor ligegyldigt, om vi bliver brændt eller begravet, for det fysiske legeme forgår under alle omstændigheder.”

'Eliksiren' af Kristoffer Jacob Andersen


Virkelig flot og spændende bog!

'Desertøren' af Asef Soltanzadeh”Desertøren” er 8 absolut nødvendige noveller.

”Desertøren” er en novellesamling af den afghansk-danske forfatter Asef Soltanzadeh som under den russiske besættelse af Afghanistan flygtede til Iran, hvor han boede i en årrække. Imidlertid begyndte iranerne på et tidspunkt, at hjemsende afghanske flygtninge, hvilket ville have været fatalt for ham. Derfor blev han i 2002 anerkendt som FN kvoteflygtning og kom til Danmark, hvor han har boet siden.

”Desertøren” er Asef Soltanzadeh’s anden bogudgivelse på dansk, idet novellesamlingen ”Mennesker på flugt” udkom på forlaget Per Kofod i 2005. Desuden har han medvirket i flere antologier.

Asef’s forfatterskab har krigen i Afghanistan som baggrund, og fortællingerne beskæftiger sig både realistisk og drømmende med hvad krigen gør ved mennesker.

”Desertøren” er en samling af 8 noveller skrevet i et lavmælt, insisterende og nådesløst sprog, fra et forpint og krigshærget Afghanistan, sandsynligvis fra den kommunistiske magtperiode 1979 – 92, men i temaer og indsigt desværre eviggyldige i en verden fuld af krig og flygtninge.

I novellen ”Desertøren” møder vi en ung soldat som er deserteret fra regeringshæren og som nu søger hjemad til sin broder, men alt har forandret sig. Intet er mere som han forventer. Rørende og fortvivlende.

I ”Besættelsen” møder vi en ung mand som er stærkt berørt af at leve i et krigshærget storbysamfund under stærk overvågning, hvor enhver handling kan (mis)tolkes af regimets spioner. Han gør sit bedste for at overleve i dette Kafkaske univers. Urovækkende.

”Punktum” er en meget rørende eksperimentel tankerække (uden punktum i teksten over 8½ side) om drabet. Drabet som sker, når man trykker på aftrækkeren. Drabet på det menneske, man sigter på. Men hvem dræber hvem? Bliver der mon sat et punktum til sidst?

”Den lille skurk fra Kabul” præsenterer os for en brav thehandler som på trods af kamphandlinger fra skiftende fraktioner, insisterer på at servere the for alle parter i sin lille salon. Imidlertid indhentes han af krigens nådesløse grusomhed i et spil, hvor magt tæller mere end mening. Men han gør sit bedste i denne hjerteskærende novelle.

I ”En anden akt” er en mand til forhør, men er det virkelighed, eller spiller de blot teater? Er mishandlingen af fangen ægte eller indstuderet? Bliver der mon en anden akt?

”Isak-ofret” er en insisterende og åndeløs novelle som bringer vægtige problematikker i spil. Ret, ære og forældrekærlighed er her flydende begreber, når baggrunden udgøres af krig. Et grumt og velkomponeret stykke, vekslende mellem de involverede personers handlinger og tanker. Novellen er en pine at komme igennem.

I ”Gid natten falder bort” flyver en drage op på himlen, over krigshærgede menneskesind fra alle de stridende fraktioner. Da de ser den smukke drage – som for afghanere traditionelt er et symbol for håb, lys, festlighed og kærlighed – indtræder en spontan våbenhvile. Men hvor længe?

”Helt ud til grænsen” er en tragikomisk fortælling om en bus, en chauffør og alle passagererne som bliver udsat for en hellig prøvelse i en hed ørken. Hvem er den største synder i denne vanvittige og morsomme scene, fuld af religiøst dårskab.

Visse steder synes oversættelsen til dansk ikke imponerende, men på den anden side kan det jo også være en charme.

Asef Soltanzadeh’s novellesamling ”Desertøren” er 8 absolut nødvendige noveller, vævet med gribende tråde af en alvorlig forfatter med en længsel efter fred, med en stor menneskelig indsigt og med meget på hjerte.
178 sider. Kan varmt anbefales.

'Vejen til dit befriet sind' af David Emil Jørgensen


Har læst bogen, nu glæder jeg mig til næste udgave Enkel sanseterapi for alle af David Emil Jørgensen

'Det der ikke slår os ihjel' af David Lagercrantz


Det står nu fast, at en ny, fjerde og fritstående fortsættelse af den populære ’Millennium’-trilogi udkommer den 27. august.
Bogen får titlen ‘Det der ikke slår os ihjel’.
Det er den kontroversielle svenske forfatter David Lagercrantz, der skriver videre på afdøde Stieg Larssons værk.
Han har tidligere blandt andet skrevet bestseller-biografien ‘Jeg er Zlatan Ibrahimovic’ om den svenske fodboldspiller, der er en international bestseller.
Den har for nyligt vakt opsigt, fordi Lagercrantz har fyldt bogen med opdigtede citater.

Millennium har fået nye ejere
I den nye roman er ’Millennium’-tidsskriftet solgt til nye ejere, der lader forstå, at tiden er ved at løbe fra Mikael Blomkvists venstresnoede journalisttype.
Lisbeth Salander medvirker i et nyt, risikofyldt hackerangreb og afslører nye sider af hendes i forvejen komplekse personlighed.

Handlingen sættes i gang, da en professor i kunstig intelligens en sen nat ringer til Blomkvist for at lette sin viden om den amerikanske efterretningstjeneste.
Mikael Blomkvist går ind i sagen i håb om at få det scoop, der kan bringe hans karriere tilbage på sporet.

Rettighederne til værket
Det er Stieg Larssons far og bror, der sammen med forlaget Norstedts, har opfordret David Lagercrantz til at skrive videre på ’Millennium’-universet ti år efter Stieg Larssons død og den posthumt udgivne ‘Millennium’-trilogi.

- Ved at tillade Lagercrantz at skrive sin version, holder vi liv i de personer og den verden, som Stieg Larsson skabte, hedder det i en meddelelse fra Joakim og Erland Larsson.
- David Lagercrantz introducerer nye karakterer og skaber frem for alt en helt ny historie ved hjælp af tråde fra de tidligere bøger, siger forlagschefen Eva Gedin, der også arbejdede sammen med Stieg Larsson om de tre første bind i trilogien.

DR

'Det der ikke slår os ihjel' af David Lagercrantz


Udbygger billedet af Salander
- Det er en værdig firer. Der har været palaver med, om man kan tillade sig at skrive videre på en afdød forfatters værk, fortæller Frank Sebastian Hansen i Go'Morgen Danmark om, at bogen helt er skrevet af David Lagercrantz - og altså ikke af forfatteren bag de tre første bøger, afdøde Stieg Larsson.

'Smagen af honning' af JG Gylling


Det var en stor glæde for mig at læse Smagen af Honning.
Efter at have læst bogen er jeg meget tilfreds. Det er en god bog og meget vedkommende i forhold til tiden, vi lever i. En meget fin historie med en spændende slutning.

'Smagen af honning' af JG Gylling


Fantastisk bog
Smagen af honning er en meget trist og rørende historie om en families tragiske begivenheder både nu og i fortiden. Jeg var meget revet med af bogen, og dens personer kom under huden på mig. JG Gylling skriver med overbevisning om emner der ikke er helt lige til. Jeg er glad for at have læst bogen og anbefaler alle, der kan lide en god historie, at læse den.

'Løb som eliten' af Claus Hechmann


Fantastisk bog, som sætter dig på rette kurs i forhold til at opnå resultater med dit løb!

'Øjne i mørket (Vogterne 1)' af Carsten Folke Møller


Den er blevet læst højt i min søns skoleklasse. De var helt vilde med den. Da de havde læst den til ende bad de straks om at få læst 2'eren højt. De kan ikke vente til den udkommer.

'At lykkes' af Martin E.P. Seligman


It's a test.

'Kropssprogets psykologi' af Jacob de Lichtenberg


God bog om kropssprog, der hurtigt giver fif til at forbedre præsentationer.

'Med kurs mod døden' af Carl Bjerredahl


Endelig! Det er jo oplagt at skrive en thriller fra Grønland og Nordatlanten. Og Carl Bjerredahl kan det med at slutte hvert kapitel, så man bare må have det næste med. Bogen veksler mellem Nordatlanten, Danmark og Dubai i et hæsblæsende tempo. Historien er uhyggelig - og kunne sagtens være sand. Måske lidt mere personlighed på politimanden Thomas Heide, men alligevel: Fem klokkerene stjerner!

'Med kurs mod døden' af Carl Bjerredahl


Super spændende!Den er bare umulig at lægge fra sig. Og det værste er, at hele plottet godt kunne være virkelighed! Godt udtænkt, flot skrevet. Kom så med den næste!
B.L.

'Med kurs mod døden' af Carl Bjerredahl


Endelig! Det er jo oplagt at skrive en thriller fra Grønland og Nordatlanten. Og Carl Bjerredahl kan det med at slutte hvert kapitel, så man bare må have det næste med. Bogen veksler mellem Nordatlanten, Danmark og Dubai i et hæsblæsende tempo. Historien er uhyggelig - og kunne sagtens være sand. Måske lidt mere personlighed på politimanden Thomas Heide, men alligevel: Fem klokkerene stjerner!

'Det går an' af Carl Jonas Love Almqvist


Læs den - en super reflekterende bog om behovet for reel ligestilling i ægteskabet. En erkendelse af både historisk, kulturelt og ægteskabelig art er gevinsten, man får som læser.
Forfatteren evner i høj grad en åbenhjertig, bevist og reflekterende dialog om de dagligdags opslidende besværligheder på kort såvel som langt sigt, der er i ægteskaber og familier, hvor en af forældrene undgår at involvere sig helhjertet i hverdagenens nødvendige rutiner.
Reel ligestilling er først, når begge forældre brænder for at gøre det bedste for familien og børnene, så bliver der først overskud, plads og engagement til at - alle i familien - også kan vende et reelt overskud ud mod skole, arbejde, interesser og andre relationer. Hvor et personligt liv kan udfoldes med glæde, engagement og indsats af alle i familien.

'Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt' af Jonas Jonasson


Virkelig en fantastisk overraskende og morsom bog. Kan kun anbefales. Læs den.

'Krageungen' af Bodil Bredsdorff


det er en god bog om en pige der mister sin bedstemor og finder på en måde en ny familie foula og edi og rossan og glennie og jeg kan ikke glemme dåp den lille dreng på nok 2 eller 3 år der har en sindsyg far og hans mor er død kh Clara håber i kan bruge det til noget det er en rigtigt god bog

'Yak og Yeti' af Peter Laugesen


Berlingske skriver: En vis træt undergangsstemning er ikke til at overse i Peter Laugesens omgang med både samfund og eksistens, men stadigvæk kan der være både vrinsk og snerren i skriften, når sygehuset besøges, når morgentrafikken registreres som en susende tinnitus, og tidens »ynk & klynk« karakteriseres.

Så længe der er skrift, er der liv, og Peter Laugesen fortsætter med at skrive. Selv har han fastslået, at hans tekststrøm ikke skal vurderes som enkeltelementer. Der er kun et værk. Tilføjelsen »Yak og Yeti« føjer sig smukt til helheden.

'Frøken Jensens Kogebog' af Kristine Marie Jensen


mangler vi en opskrift, er det frøken jensen kogebog, kan næsten dufte maden det sidste vi manglede var opskrift på klip fisk, frem med frk jensen der var den bogen skulle alle piger havde i konfirmands gave så var vejen til god mad kort.

'Veje til Gud' af Tengvad, Joanna


Sagen er klar, en god bog jeg har, den kan læses igen og igen, den er blevet min ven.

'Det diagnosticerede liv' af Svend Brinkmann


Det bog vil jeg meget gærne læser.

'Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt' af Jonas Jonasson


Fantastisk morsom og underholdende med en unik skrivestil..! En svensk Forrest Gump med Pippi Langstrømpe-humor..!!