'Økologi og biodiversitet' af

Bogen handler om de store mønstre i den levende natur og beskriver bl.a.: Hvordan planters og dyrs livsprocesser er afstemt efter miljøet Hvordan næringsstofferne og fødekædeomsætningen påvirker individernes udbredelse og økosystemernes opbygning Hvordan evolutionen, miljøet og arternes biologi bestemmer den biologiske diversitet Fungerer primært som lærebog i økologi og økofysiologi på universiteter og højere uddannelser, men kan også bruges af praktiserende biologer.

Prissammenligning

Forhandler Trustpilot Pris Fragt Levering Total Køb

Alle priser er inkl. moms og oplysningerne er vejledende.

Andre bøger af forfatteren

Naturen i Danmark, bd. 5

Kaj Sand-Jensen

Omfattende og rigt illustreret up-to-date beskrivelse af Danmarks søer og åer og de organismer, der lever her. Bogen omhandler bl.a. De ferske vandes opståen og udnyttelse Menneskets betydning for søernes og vandløbenes nuværende udseende og biologiske tilstand Ferskvandets levevilkår for flora og fauna Planternes og dyrenes tilpasning til livet i ferskvand Fremtidsperspektiver for de ferske vande

Mit liv med bondelandets natur

Kaj Sand-Jensen

Mit liv med bondelandets natur er professor Kaj Sand-Jensens beretning om personlige oplevelser og opdagelser i den danske, svenske og spanske natur fra drengetiden ved Limfjorden til nutiden ved Furesø i Nordsjælland. Kaj Sand-Jensen fortæller om de dyr og planter, han har mødt på sine ture gennem landskaberne og om arternes indbyrdes forbundne samspil. Samtidig beretter bogen om det store naturtab i Danmark gennem de seneste 100-200 år, der bød på afdansningsbal for brushøns og ...

Naturen i Danmark, bd. 5

Kaj Sand-Jensen

Omfattende og rigt illustreret up-to-date beskrivelse af Danmarks søer og åer og de organismer, der lever her. Bogen omhandler bl.a. De ferske vandes opståen og udnyttelse Menneskets betydning for søernes og vandløbenes nuværende udseende og biologiske tilstand Ferskvandets levevilkår for flora og fauna Planternes og dyrenes tilpasning til livet i ferskvand Fremtidsperspektiver for de ferske vande

Skriv en anmeldelse af 'Økologi og biodiversitet''Økologi og biodiversitet' blev fundet billigst hos .